Forskning i Reikihealing

Min Forskning Reikihealing

Jag har genomfört ett forskningsprojekt Om Reikihealing med taktil massage som jämförelsegrupp:

Healing som terapi: Ökat välbefinnande vid fibromyalgi? Studien, som gjordes vid Högskolan i Borås, visade att både Reikihealing och taktil massage kan öka välbefinnandet, inom flera olika områden, för dessa människor.

Det tog mig lång tid och mycket möda att få Etiska Nämnden i Göteborg att godkänna mitt pilotprojekt, men till slut en decemberdag 2001 fick jag klartecken att starta.

Kontakta mig om du är intresserad av att ta del av studien.

Uppsatsen finns även i en förkortad version publicerad i:
Sjukskötersketidningen 2003 nr 6, 2004 nr 1 och 2

Uppsatsen finns även i artikelform i:
Vårdförbundets tidning 2004 nr 6
Veckobladet, Högskolan i Borås 2003 vecka 40.
Tidningen Hälsa 2003 nr 11.

Artiklar om forskningen har skrivits i:
Dagens Nyheter 2002-01-12
Borås Tidning 2002-01-25

Studien ligger också till grund så att Reiki klassas som friskvård
Det innebär att du kan använda dina friskvårdspengar för att få behandlingar och gå kurser i Reiki.

Paragrafen som beslutet togs utifrån kan hittas på www.skatteverket.se (rättsinformation, skatteverkets ställningstagande, välj år 2005, arbetsgivarområdet, 20050427, paragraf 4.1). Avsnittet omfattar en styrsignal som Skatteverket tar sina beslut utifrån.

Saxat från paragrafen:
”Gemensamt för dessa behandlingsformer är att de bl.a. syftar till att förebygga och motverka ömhet och stelhet i exempelvis axlar, armar, nacke eller rygg som kan uppkomma i samband med ensidigt arbete. Dessutom kan behandlingarna också ha positiva effekter för personer som har sömn- och koncentrationssvårigheter orsakade av stress på arbetsplatsen.”

Pin It on Pinterest

Shares
Share This

Lever du i en lycklig relation?

 

Kvinnor och män må tala känslomässigt olika språk, men en sak har vi gemensamt och det är att vi vill bli älskade och känna oss värdefulla för de vi är.

Klicka på knappen "Gratis Relationstips" så skickar jag dig en text där du får en bättre förståelse över vad som styr hur vi mår.

Grattis! Du kommer alldeles strax att få ett mejl där du först måste godkänna att få mejl från Christina Grossi och därefter ett nytt mejl med mina relationstips.