Att du känner sorg, att det kommer tårar är inte så konstigt. Du bär med dig gammal själslig sorg som funnits eoner av tid tillbaka, dina själsliga sår kommer även av inkarnationer som inneburit smärta och en tomhet som inte har kunnat tröstas på något vis.

Många har försök med tröst men blivit mer tomma. Trösten går inte att få i det yttre, ingenting kan läka det stora sår vi kom in med från vår separation med källan.

Samtidigt är det nu en kollektiv sorg som kommer upp till ytan av att ha varit nedstängda som själar.

Vi har varit nedstängda sedan Atlantis föll och vi hade tolv DNA spiraler aktiva och har nu endast haft två för att ha ett minimum av medvetenhet. Många ljusarbetare har nu kunnat integrera sitt DNA då de öppnat upp för ljuskoderna.

De 12 spiralerna innehöll kunskap från många civilisationer, inkarnationer, ritningar till din identitet, livsplanen, universums mysterium som vi inte skulle ha tillgång till.

Många ljusarbetare som arbetat länge med det kollektiva, universum och ljusvarelser, har nu åter tagit sin makt och fått de 12 DNA strängarna uppväckta igen.

Dessa strängar hjälper till att nå full medvetenhet och när man gör det då ser man allt ur ett helt annat perspektiv. Allt som varit, allt som kommer att bli, allt som varit dolt för oss och allt som nu skiner i sin fulla potential.

Detta dimensionsskifte vi har gjort har gjort att tätheten i kroppen minskat och därför har så mycket hänt i våra kroppar av fysiska och psykiska utrensningar.

Svar finns inom oss alla, när vi i meditation ställer frågor så kommer alla svar till oss, vi behöver bara ha tillit.

Ditt kall är att verka ur inspiration och glädje och när du gör det kommer du leva i ditt ljus, helt och fullt. Ljus är information och kunskap.

De koder som finns inprogrammerade/lagrade i era kroppar utlöses av de frågor ni ställer och minns ert ursprung.

Sat Nam Christina