Du kommer att bli ifrågasatt ju närmare du når din inre sanning
Gör det ändå

Din partner och din familj kommer att ifrågasätta att din kärlek
nu sträcker dig över hav och landskap oberoende
om det är människor du känner eller inte
Nämligen i den villkorslösa kärleken
Älska ändå

Du kommer att leva i parallella världar ett tag
tills egot helt släppt taget
men fortsätt vägen fram ändå mot sanningens kärna

Människor kommer att tvivla på ditt sinnestillstånd
Låt de tvivla
Du vet din sanning
och du kommer att fortsätta sprida den

Någon kommer ifrågasätta din empati när du värnar
om alla människor och inte bara en del
Fortsätt ta hand om hela Moder Jord ändå

Ju närmare din sannings kärna du kommer desto
fler människor kommer att dra i dig
för att se om du står stadig
Det är ditt eviga gesällprov
Stå i din sanning,
i din villkorslösa kärlek och ljuset ändå

Sat Nam Christina