Andliga lärare lär alltid ut det de själva behöver öva på
En känsla av: ”När detta nöts in desto starkare kommer vi ut”
Jag hör många säga: “Var detta allt?”
 
Vi jobbar mycket ibland alldeles för mycket
vi blir sjuka av för mycket av ALLT
Ibland kan det kännas att i den HÄR världen
vill jag inte stanna kvar
Det måste finnas ett annat sätt
När vi som bäst behöver det här andra sättet
så skickar universum
lite nytt att ”utmanas” i
lite nytt att vända själen några extra varv med
Universum utmanar inte har jag smärtsamt kommit på
utan ger oss gåvor
gåvor som vi kan förkasta eller förvalta
Det handlar till syvende och sist om DIG och ingen annan
som du tror GER dig smärta

Vi är inte på något sätt förskonade för att
vi arbetar med andlighet
Vi blir så VÄLDIGT medvetna om vad som händer och
ÄNDÅ så faller vi
vi faller genom alla lager av själen
tills vi ligger i en hög och ber om hjälp
kapitulerar inför allt som händer
istället för ALLT detta motstånd