När du talar med någon så lyssna alltid mellan raderna 

Hur uttalar sig någon 

med en bra känsla för sig själv och andra 

eller är självkänslan dålig 

Talas det om en otränad kropp,

fulhet, rädsla för livet, dåliga relationer 


 
Talar man i termer av kärlek eller dömande 

av värderande, jämförande eller likatänkande 

Att alla föds med samma möjlighet 

av kravlöshet eller skuld

av att älska alla oavsett eller att hålla fast vid en eller några nära

Pratas det om brist eller överflöd

Var tror sig personen komma ifrån 

Personen är alltid kärlek 

men kanske inte lever i det 

kanske inte tror sig vara värd det 


 
Lever personen mycket i det förflutna eller spekulerar om framtiden 

glömmer helt Här och Nu
 


Lyssna alltid på vem personen pratar om

om sin egen utveckling eller andras brister/fel

om andras liv

eller sitt eget 

 
Det kan göra all skillnad i världen

om det är en person du själv vill vara med och ha i ditt liv
 
Sat Nam Christina