Det kan vara återkommande drömmar,
människor i ett visst mönster som speglar dig
Du kan med enkelhet se det om du är medveten
Om du får smärtor, krämpor, sjukdomar som återkommer
så är det tydliga tecken
En kropp, själ och ande i full balans är helt smärtfri

Alla tecken utanför dig visar dig både om du är på rätt väg eller fel
Sluta fly in i saker för att glömma och inte ta fullt ansvar
Bara stanna upp och känn in

Den Helige Ande kommer att visa dig på det sätt du förstår
Bara lyssna och känn glädje (Skaparen) eller förtvivlan (ego)
Det finns bara ett läge i Riket och det är glädje

Sat Nam Christina