Du ber om råd
Du får råden
ibland och oftast från dig själv
Du låter sedan råden falla bort
gör inget med dem

Du har bett om vägledning, fått den,
men låter den sedan falla i glömska

Du fortsätter på det gamla sättet
och vågar inte gå ut från klippkanten

Dessa svar du får är från din inre lärare
men du väntar
Vet inte på vad
kanske på den rätta tiden som bär på illusionen

Sat Nam Christina