Allt är perfekt här och nu
inget som behöver fixas, göras om eller jämföras
Du föddes helt perfekt som du bestämde i din livsplan
med Guds hjälp blev du skapad precis
som Honom och eftersom han är perfektion
Hur skulle du kunna vara annat?

Du som fortfarande tror dig behöva någon för att fylla din tomhet

Du som ännu tror att du inte lever i överflöd
Du som fortfarande tror att byta upp dig blir bättre

Du som har förhoppningar och krav på andra
Du som alltid sätter dig i skuld
för att du inte värdesätter dig själv
Du som tror att hålla på sitt eget
är bättre än att samarbeta

Du lever i egot alldeles för mycket

Du som släpper på kontroll och låter flödet
komma och gå som vattnet
Du som älskar alla människor lika
Du som inte tar något eller någon för givet
Du som står i din sanning även om det blåser illusoriska vindar
Du som alltid tar beslut från ditt hjärta

Du lever i Gud
Valet är ditt, alltid ditt
Gud har aldrig övergivit dig
Du övergav Honom för allt annat du ville ha

Sat Nam Christina