För att hålla ditt ljus helt och fullt behövs
en vilja att se ljus och att vara ljus i världen
även i mörka stunder

För att hålla kärleken stark inom dig
så behöver en vilja att VARA kärlek finnas
oavsett filmer som spelas upp från det förflutna

Oavsett vad som händer ute i världen, märk väl 3D
Allt du ser är ju också en projektion av ditt inre

Bär du på ett krig i ditt inre och varje dag går in i boxningsringen
Så reflekterar det vad du ser och var du lägger ditt fokus

Allt du ser är också ett sätt att hålla kvar dig i rädsla
Gå inte på det!

När du börjar fokusera på kärleken i dig själv och alla andra

Så släpper rädslan
Det är ditt eget beslut

Vill du vara en äkta empat?
Endast kärleken och ljuset kan övervinna allt

Sat Nam Christina