Fullmåne, blodmåne, månförmörkelse, den andra av den kraftiga treenigheten. Igår så öppnades lejonportalen och är som starkast 8/8.

Den längsta förmörkelsen ikväll kommer vara i nästan fyra timmar.

Många ha stigit så otroligt i frekvens att vi bara väntar nu, väntar på eventet.

Ljuspåslaget har varit så kraftfullt och många lider av huvudvärk och ett extremt tjutande i öronen.

Vi väntar nu på det stora eventet, att 3D kollapsar och att 5D reser sig som ett nytt Rike.
Allt detta pågår inom oss
Vi kommer att uppleva allt det inom oss för vår inre syn och i vår yttre miljö.

Många kommer att bli överraskade av allt det dolda som nu visar sig.
Då tiden går mycket fortare kommer sak efter sak upp så att även du som fortfarande slumrar kan lägga ihop 2 och 2. Vad har hållits dolt för oss i eoner av tider?

Många av oss har fått till oss nya koordinater, kartor och koder för att leda andra.

Detta är inte en plats till en annan plats utan mer ett annat medvetande, ett annat sätt att tänka, ett annat sätt att förhålla sig.

Du är helt frikopplad från gamla saker och dogmer
Du har släppt karma, reinkarnationer, partners i 3D.

Du lever i fullkomlig kärlek och fridfullhet.

Sat Nam Christina