I vårt liv har vi fått lära oss att vi lever i synd, som om vi vore onda,
vi är skyldiga till oförrätter mot Gud
och Jesus dog på korset för våra “onda gärningar”
Så står det i gamla testamentet och i många andra böcker
som är tolkade av olika människor

Kyrkan ville ha makten över människan
idag har människan tagit tillbaka makten
men på många platser i världen finns maktbegäret kvar

När det gäller att vi är syndare
och tänker man efter, vem tror att en Fader
skulle offra sin son för andra människor!
Skulle du göra det med dina barn?
Att lägga skuld på oss hela livet är för att vi både glömt av
och fått sagt till oss att vi är syndfulla

Vi blir straffade tror vi om vi inte lever i rädsla
och vem har planterat rädslan i oss?
Jo, naturligtvis egot som inte vill att vi ska vara de perfekta
varelser som Gud skapade oss till

Ingen människa föds i synd
men vi har glömt av var vi kom ifrån
och vad vi egentligen är
vi har bara glömt och då kan vi minnas igen
Det finns INGET du skulle kunna göra eller tro dig vara
som skulle förminska Guds kärlek till dig
ALDRIG

Vi är nämligen skapta i ren KÄRLEK
Helt FULLKOMLIGA och vi är OMHÄNDERTAGNA

Hur skulle det kunna ha någon motsats?
Om kärlek är allomfattande, hur skulle det kunna ha någon motsats!

Vi har väldigt mycket fokus på korsfästelsen
i stället för uppståndelsen
Korsfästelsen handlar endast om förlåtelse till oss själva
att vi trodde vi levde i synd och skuld
så att vi verkligen förstår innebörden
fokus nu ska vara på uppståndelsen
för det är det som händer i världen just nu
I varje människa
I varje hjärta
I varje själ

Kristusmedvetandet är nu ett faktum

Alla är inte medvetna
men ingen kan undgå att känna kärleken
och sanningen från sina medmänniskor
Då minns du ditt ursprung och ditt Hem

Sat Nam Christina