Kärlek och ljus är det enda du ska hålla fokus på
Direkt rädslan kommer över dig
Andas och känn kärleken och ljuset

Även när dina sår öppnas och blottas
för dig själv och andra
Bara andas och låt de läkas

Ju mer öppen du blir mot dig själv
desto mer helande bär du med dig
till andra så att de också kan läkas
Kommer sorg över dig låt den komma
och låt tårarna få rensa ut allt gammalt

Förlåt dig själv och ta väl hand om dig
Älska dig själv ännu mer i de stunderna av uppgivenhet

Acceptera allt som kommer upp
Det är bara känslor från det förflutna
som gör sig påminda att du inte läkt dem ännu

Du behöver inte gå in i varje känsla
bli bara en observatör av dina känslor
Utan värdering, utan att analysera, utan att gå in i dina känslor
Bara betrakta allt som sker utanför dig
för det är alltid en reflektion från ditt innersta

Sedan bara andas, låt vara och vila

Sat Nam Christina