När du släpper tanken och sluter dina ögon
Allt du då ser är kärleken som flödar
och friden som infinner sig i bröstet

Tårarna som känns som ett stilla regn
innanför ögonlocken
Det är inte smärtans tårar utan endast stilla, fallande
av ren lycka och förnöjsamhet

En lycksalighet som går bortom
som färdas utom efter att ha befunnit sig så länge inom

Tårarna bara renar det gamla som legat där under ytan
för att i vilket ögonblick som helst titta fram
Stunderna blir färre och färre
eftersom nuet bär på en fantastisk gåva
en medvetenhet inombords

Sat Nam Christina