När du väljer det du gör i livet
är beslutet tagit efter din intuition
eller är det från sunt förnuft att det blir bäst för alla inblandade?

Söker du stillheten varje dag
så att du kan ta beslut ifrån ditt hjärta?

När du mediterar varje dag så kommer besluten
och vilken väg du ska gå i livet att vara väldigt enkelt

Du kommer ALLTID att veta utan att gå upp i huvudet
Du kommer att få till dig precis rätt sak
i precis rätt tid om du bara är villig att lyssna
men lyssnandet gör du med hjärtat inget annat

Du kommer att träffa rätt personer i precis rätt ögonblick
och är du observant så kommer de människorna
att leda dig vidare på din väg

Det kan vara ett ord, en mening, ett sätt att leva,
en tanke kring livet som du kanske länge haft men inte vågat följa

ALLA människor är sända din väg för att bekräfta
vad du redan vet och vad du tror om dig själv
Vad du kanske länge har önskat dig att få i livet

Lyssnar du för mycket på förnuftet
kommer du göra precis som du alltid ha gjort
Du kommer inte våga gå utanför din trygghetszon
som är väldigt viktigt att göra just nu i denna tid av transformation

Av dig krävs två saker: Att du vet vad du vill och disciplin
Velandet kan inte universum förstå
När du ena dagen säger si och nästa dag säger så

När du med dina ord säger en sak
och med handling gör en helt annan

Om inte du förstår vad du vill så leta inte där ute
där kommer du aldrig att hitta någonting
förutom möjligtvis förtvivlan

Sätt dig och lyssna på ditt hjärta som ständigt talar till dig

Sat Nam Christina