Sångerna vi hör
Orden vi läser
Människorna vi möter
visar oss vad vår själ vill säga oss

Tecknen vi får
inifrån och utifrån talar om ifall vi är på rätt väg
eller en väg som kommer att försena vårt gudomliga mål

Bilderna vi skapar
Filmerna vi sätter på
Minnena vi håller fast vid
de utgör vår verklighet

Skepnader vi släpper
Maskerna vi låter falla
blir äntligen vår Sanna verklighet

Sat Nam Christina