Självet känner ingen rädsla för det har aldrig lämnat Hemmet
Det är bara egot som är vilse

Nu är tid att packa dina väskor och gå Hem
Hem till ditt innersta där du möter Gud

Det självet har aldrig syndat, lever inte i rädsla,
har inte gjort någon illusion av den riktiga verkligheten

Detta är självet som aldrig lämnade Hemmet i Gud
för att vandra i osäkerhet

Detta Själv känner ingen brist, inget lidande eller död
Detta är DU

Ditt Hem möter du inom dig
Resan du gör går inåt
och yttre resor kan få dig att komma till insikt

Sat Nam Christina