The Event

Eventet är ingenting som du kan ta på, ingenting du kan få bevis på, du kommer inte få en exakt dag eller tid då detta sker inom dig och eftersom din ande är tidlös och allt detta sker utanför tiden så går det inte exakt att säga när detta kommer att ske. Däremot att det kommer att ske.

Före eventet har du gått igenom många års tid av smärta, oförklarliga saker i kroppen som endast kan förklaras som uppstigningssymtom. Precis just nu får du säkerligen upp många gamla minnen från tidigare som du inte tänkt på under lång tid, allt kommer upp till ytan för förlåtelse av det gamla. Det är nu väldigt viktigt att inte hoppa över det steget för det som komma skall.

Just nu när allt når sin högsta punkt så kan du känna av nackbesvär, problem med andningen, svårt att ta långa andetag, stickningar i nervsystemet, yrsel, illamående, extrem trötthet, tjutet i öronen låter nu mer som en uppgradering av en skiva som ligger mot örat som tågräls om någon förstår.

Som vi vet så händer inget utanför oss utan detta är inre processer som vi alla gör. Allt sker inom oss. När eventet kommer att ske så kommer du att känna och märka av det, det kommer bli som en stor ljusboll som träffar jorden som en blixt med hundratals vackra färger. Den ljusvågen kommer att vara kvar på jorden. När det händer ska du lägga dig ner och ta emot för det kommer att bli starkt i din kropp av vibrationer. Så allt som du känner just nu är förberedelser inför detta. Allt arbete vi har förberett under lång tid har varit för just detta event. Det kommer bildas en bro som du kan kliva över.

Detta kommer att påverka hela planeten, djuren, växterna, allt som finns på vår jord. Detta är en direkt väg till 5D. Många kan gå in i rädsla kring detta men gör inte det utan detta är väntat och vi ljusarbetare har arbetat länge för att få en mer kärleksfull värld. Vi kommer att stanna på jorden men nu i en uppgraderad planet i 5D. Vår syn och hörsel har ställts in under många år och vår intuition, vårt tredje öga har vidgat sig ordentligt under bara de sista veckorna. Vi kommer att behöva ha det seendet och hörseln för den nya höga vibrationen. Många av oss är redan i samklang med denna energi och har varit under lång tid. Så eventet är redan igång fast i lite mindre skala.

Inga pengar kommer att behövas, inga djur kommer att ätas så förmodligen är det detta många känt under lång att man vill ha en mer vegetarisk kost. Du kommer att vara fri genom att du äntligen kan göra det du vill. Detta gäller de som uppgraderat sig till den nya energin och som kommer uppgraderas under det nya ljuset.

Ingen kommer att dö av ljusvågen men alla kommer inte att klara av att ta emot den och kommer då att förflyttas till en annan plats. Sedan kan man välja att ”komma tillbaka”. Detta är alltså medvetandet som ”förflyttar sig”. Ljusarbetare/väsen som är kärleksfulla kommer komma in och hjälpa oss med vår utveckling då vi ligger otroligt mycket efter inom alla områden och hjälpa oss att heala jorden. Detta är något de redan gjort under lång tid exempelvis med haven.

Ju fler som är uppgraderade till denna nya energi desto snabbare går det såklart men nu pratar vi några få månader kanske endast veckor. Det kommer att ta cirka sex månader för energin att integrera helt och fullt i våra kroppar. Kroppen kommer sedan att användas som den är menad att användas med full Kristusnärvaro och seende.

Vi som arbetar som ljusarbetare har förberett våra familjer och de som är i vår närhet, nu förstår jag i skrivande stund att det även gäller många av mina elever, detta har förbereds för detta undermedvetet, därför de kan känna av och uppleva detta. De kan i sin tur hjälpa de som kanske inte vet vad som händer med en lugnande famn. Vi alla kommer att skina av ljuset från våra ljuskroppar. Vi kommer att vara multidimensionella, redan nu kan vi förflytta oss inom olika dimensioner och många av oss gör det alla redan. Vi kommer att kunna vara på fler ställen samtidigt. Vi kommer att få en manual nedladdad och detta drömde jag härom natten precis hur du ska göra för att kunna använda din telepatiska förmåga, hur du kan göra för att förflytta dig.

Ta till dig detta om det är i samklang med dig annars så låter du det bara vara.