Andas in Gud och andas ut allt annat
och med allt annat menar jag allt
allt som tynger dig
som du inte vill ha kvar
som är FÖR mycket för dig
andas ut det i varje utandning
och fortsätt att andas in Gud

Alla åsikter och alla tankar som inte är kärleksfulla
Alla privata tankar som du bär

När Gud finns i dig
tänker du bara kärleksfulla tankar, då släpper du
alla privata tankar eftersom de tillhör en privat värld

Är du i enhet med Källan tillhör du ingen privat värld

I den privata världen jämför du dig,
du värderar andra, du är i attack och du försvarar dig

I Guds Himmelrike är du kärleksfull,
i din fulla kraft, i överflöd, glädje och inspiration

I din privata värld är du olycklig, deprimerad och rädd

Du har alltid ett val

Sat Nam Christina