Vi har alla en önskan i livet och det är att vara lyckliga
Alla människor vill vara lyckliga

Fråga Dig själv om det finns något annat du skulle vilja vara?
Fråga din närmaste om det är något annat han/hon vill vara?

Allt annat kan vi vara oense om i livet men inte det!

Lycka är något varaktigt om du förstår grunden i det
Samma sak med glädje och inspiration
Det är ingenting som tycks komma utifrån
och kommer de utifrån är det i korta moment 
men även de tillhör illusionen
Eftersom varken glädje eller kärlek kan komma utifrån
Utan detta är helt inre tillstånd

Det är känslor av uppvaknande ur drömmen 
till en ny värld
En ny värld där inspiration, glädje, kärlek, 
tillit, lycka, tacksamhet finns

Just nu lever du säkerligen på sparlåga
Du vaknar antingen i glädje
Eller i missmod
och det är endast för att du låtit egot eller kärleken 
fått undervisa dig under nattens timmar
När du under dagen fortsätter vara i nöd, brist, missmod, 
nedstämd då tillåter du egots röst att tala till dig i varje stund
När du under dagen skrattar, ler, är i glädje och frid 
tillåter du Himmelriket på jorden att finnas till
Du väljer alltid
Den fria viljan är DIN

Sat Nam Christina