Vi var i Guds närhet och sedan separerade vi oss
för att sedan inse att vi längtar hem

All den längtan vad den än har för skepnad är din längtan hem
Den längtan vet jag att jag känt hela mitt liv
Den har bara bytt skepnader

Antingen olika människor, olika beroenden, olika saker
som “mättat” längtan men det finns inget i det yttre
som kan “mätta” dig eller tillfredsställa den längtan

Den längtan är inte fysisk och eftersom den inte är fysisk
kan den inte tillfredsställas med något fysiskt

När du är inne i något turbulent så stilla dig
och känn att där är ditt hem

Vårt största misstag som vi kanske gör i stället för att stilla oss
och gå inåt är att vi går än mer utåt

Vi blir mer destruktiva i vårt sökande
Så när vi blir lämnade i en relation
så söker vi genast efter en ny som ska stilla det besvikna inom oss

Vi vill inte känna oss övergivna
och då får en ny partner visa oss hur värdefulla vi är

Vad som händer är att den nya relationer
ska inte bara byggas upp utan den ska läka allt som inte stod rätt till i den gamla
och den ska även läka allt som inte stod rätt till i barndomen

Det är omöjligt
förutom för en sak

Det finns en ljusglimt
och det är när du ingår den relationen med dig själv
Du gör ett åtagande med dig själv

Jag har till och med gift mig med mig själv för att alltid komma ihåg
vilken relation som är den viktigaste för mig

Det är alltid min relation till mig själv och Gud

Sat Nam Christina