Viljan att inte vara kvar på jorden
den kan vara så stark
tankar kring att det inte finns någon mening med att leva

Då vi alla är förnuftiga människor
så förstår vi någonstans i allt mörker att detta är egots sätt att dra ner och tillbaka oss

För att kunna leva fullt ut i ditt ljus behöver du gå in i en död men inte en fysiskt död, men egot måste ge vika

Dö för att kunna leva fullt ut i din nya Kristusdräkt
Din identitet, ditt gamla trossystem, dina värderingar, åsikter, dina tankar
kring att du endast är en kropp, dina tankar kring det förflutna, situationer du varit med om

För att du ska kunna vara i FULL medvetenhet
och FULLT ut i den riktiga världen inte i låtsas världen du är i nu så måste du
släppa på allt du förr knöt an till
det som du tror är du
Allt måste dö

För att du ska uppleva Guds skapelser
och att du är Ande och inte kropp

Kroppen används i 3D för här är vi fysiska men den kan inte göra något
utan att du talar om för den vad den ska göra

Processen är väldigt enkel
det handlar om att känna dig själv
att möta dig varje dag
för då möter du alla andra som är DU

Kärleken är nyckeln

Sat Nam Christina