Karma healing

Karma healing

Karma healing

 

Healing av Karman

Våra karmiska trådar blir i dessa högfrekventa energier allt mer påtagliga. 

 

Eftersom karma trådar vibrerar i lågfrekventa energier så uppstår det en inre kollision när dessa två motsatta dimensioner möts. 

Att lösa upp våra karmahjul är av stor betydelse för att kropp, själ och sinne ska kunna vibrera i balans och en högre frekvens 

Christina har därför utvecklat en behandling som löser upp karma och dess ursprungliga trådar med hjälp av dimensionella healing-strålar som verkar genom universums alla tidsrum.

De dimensionella healing-strålarna är laddade med ljuskraft som bryter igenom och frigör energier som sitter fast i illusioner av det förflutna.

Ljusvågorna gör dig medveten om energier i kropp, sinne och själ som verkar och styrs av karmahjulets negativa krafter. 

Allt som blir till medvetenhet kan genom healing-strålarna omvandlas till att vibrera i samklang med ditt högre gudomliga syfte.

Släktkarma kan ligga djupt rotat i oss, generationer tillbaka kan få hjälp genom att vi helar oss själva. Det kan vara helt omedvetna mönster som behöver tas fram för att läkas. 

Vår unika form för karma Healing gör att även generationer framåt i tiden läks och kan bli karmafria. 

 

Du bokar genom att maila till anmalan@christinagrossi.se då får du mer instruktioner och en tid.

Tid: 1 timme plus inspelning och feeedback efter behandling.
Investering: 333 €