Forskning  – Reikihealing

Min Forskning Reikihealing

 

Min Forskning Reikihealing

 

Jag har genomfört ett forskningsprojekt Om Reikihealing med taktil massage som jämförelsegrupp:

Healing som terapi: Ökat välbefinnande vid fibromyalgi? Studien, som gjordes vid Högskolan i Borås, visade att både Reikihealing och taktil massage kan öka välbefinnandet, inom flera olika områden, för dessa människor.

Det tog mig lång tid och mycket möda att få Etiska Nämnden i Göteborg att godkänna mitt pilotprojekt, men till slut en decemberdag 2001 fick jag klartecken att starta.

Uppsatsen finns även i en förkortad version publicerad i:
Sjukskötersketidningen 2003 nr 6, 2004 nr 1 och 2

Uppsatsen finns även i artikelform i:
Vårdförbundets tidning 2004 nr 6
Veckobladet, Högskolan i Borås 2003 vecka 40.
Tidningen Hälsa 2003 nr 11.

Artiklar om forskningen har skrivits i:
Dagens Nyheter 2002-01-12
Borås Tidning 2002-01-25

Studien ligger också till grund så att Reiki klassas som friskvård. Det innebär att du kan använda dina friskvårdspengar för att få behandlingar och gå kurser i Reiki.

Paragrafen som beslutet togs utifrån kan hittas på www.skatteverket.se (rättsinformation, skatteverkets ställningstagande, välj år 2005, arbetsgivarområdet, 20050427, paragraf 4.1). Avsnittet omfattar en styrsignal som Skatteverket tar sina beslut utifrån.

Saxat från paragrafen:
”Gemensamt för dessa behandlingsformer är att de bl.a. syftar till att förebygga och motverka ömhet och stelhet i exempelvis axlar, armar, nacke eller rygg som kan uppkomma i samband med ensidigt arbete. Dessutom kan behandlingarna också ha positiva effekter för personer som har sömn- och koncentrationssvårigheter orsakade av stress på arbetsplatsen.”

Här kan du hämta uppsatsen!