Multiversehealing

Multiversehealing med Christina

Multiversehealing med Christina har syftet att integrera en större mängd ljusenergi inom dig.

De multidimensionella ljuskoderna är en hjälp för att lättare och snabbare förflyttas mellan olika dimensioner.

Koderna ”klickar” igång dina celler så att de kan vibrera på en högre frekvens för att du ska kunna känna dig lättare till sinne och kropp.

Ljuskoderna kommer att föras ner via kronchakrat och laddas in i ditt hjärta för att sedan placeras ut i kroppen genom meridiansystemet, de 13 olika chakrana & DNA spiralerna.

Dina chakran kommer sedan att omfördela och sända ut exakt till de ställen där ljuskoderna gör bäst verkan. Dessa ljuskoder hjälper även din kropp att föryngras. Med ökad ljuskapacitet kommer cellerna föryngras och förnyas.

Denna healing är för dig som är redo att ankra de nya galaktiska koderna med multidimensionella frekvenser.

Det är nu dags att väcka våra intergalaktiska förmågor och medvetenhet att färdas mellan galaxer.

Vårt livsuppdrag inrymmer många dimensioner. Att verka i nuet och synkronisera alla våra dimensionella och galaktiska tidslinjer ger oss en multidimensionell medvetenhet.

Med ett högre medvetet medvetande och ljuskapacitet kan vi hålla höga frekvenser i möten med mörker och destruktiva energier.

Multiversehealingen består av galaktiska ljudkoder laddade med nya frekvenstoner som öppnar vår medvetenhet om vår multidimensionella existens.

Dessa ljuskoder innehåller ljusplasma som är essentiellt för vår existens. Denna energi har förmågan att balansera våra multipla system från minsta partikel till hela människan. Ljusplasma har en hög kapacitet att ackumulera, absorbera, sprida och överföra energi till andra energisystem.

Ljusplasma är en komplex struktur som genomtränger och beskyddar kroppen mot ovälkomna energier.

Denna ljusstruktur inrymmer en kärna med subtila energier som är bärare av den fysiska kroppens energiminne.

Kärnan bär en inre kraft och uppsättning av kroppens gudomliga original och DNA som sammanbinder oss med helheten.

Ljuskoderna i Multiversehealingen ger dig en bättre förståelse om hur du kan använda din multidimensionella galaktiska medvetenhet i de olika dimensionerna. Processen väcker också dina alkemistiska förmågor att hantera, balansera och neutralisera polariteter.

Varje dimension inrymmer en specifik dimensionell medvetenhet som genom samverkande krafter ger oss multipla förmågor att verka i högre frekvenser av ljus och kärlek.

Multiversehealingen innefattar 2 healingsessioner via distans.

Första sessionen är en förberedande process som inkluderar transformation och rening samt öppnande av din högre dimensionella ljuskanal. En första dos av ljuskoder kommer sedan att laddas ner och integreras i hjärtat.

Under 1-2 veckor kommer ljuskoderna verka för att stärka hjärtats inre essens och kärna. När kroppen anpassats till denna högre ljusfrekvens är du redo för nästa session med nerladdning och integrering av ljuskoder.

Vid andra sessionen sker en ny påfyllnad av ljuskoder där de sedan kommer att placeras ut och integreras i kroppen, meridianerna och chakrorna. Ljuskoderna kommer även förankras via dina rötter med hjälp av jordens nya grundvibration där dina energier kommer att tonas in i högre frekvenser.

Du kommer att få återkoppling via ljudfil efter de båda sessionerna och även vägledning för att på bästa sätt integrera, förankra och manifestera dina multidimensionella förmågor.

Kostnad: 444 €

Kontakta Christina Grossi anmalan@christinagrossi.se för att boka!

Sat Nam

Christina