Den nya tidens barn som har seende bortom vår dualitet: indigo, kristall, stjärn- och diamantbarn
Alla har de något gemensamt och det är att de ser igenom allt som inte är i sanning
De ställer sig frågande till allt som händer i deras närmiljö,
till deras föräldrar och andra vuxna som inte är i sin sanning

De har en intuition som är mycket starkare och klarare än vad vi kan föreställa oss
De har en känslighet som övergår vårt förstånd
De är här för att skaka om gamla dogmer och system
De är här för att hjälpa oss att stiga energimässigt
De föddes in i 3D men är redan 4D och 5D och kanske högre

De är här av en orsak: Att hjälpa oss
De valde att gå ner till de föräldrar som de vet
kan ge dem det känslomässiga och andliga mervärde
men egentligen kom de endast ner för föräldrars- och vuxna personers
skull i deras närhet
För att öppna hjärtan för att visa på att empati och medkänsla
är den sanna vägen

De är helt i ljus
Dessa barn är så känsliga för hur andra människor mår och agerar
att de kan bli sjuka av människors ”dåliga” energi
Viktigt för föräldrar till dessa barn är att ständigt arbeta med sig själva
för att i allra möjligaste mån hjälpa sig själva med uppstigningen till 5D
Det du som vuxen försöker dölja för ditt barn kanske ibland,
för att inte ge barnet för mycket att tänka på har barnet redan tänkt ut och känt in
Du kan inte dölja något för de nya barnen

Dessa barn finns många av i skolan just nu
Många i skolans värld som anser att dessa barn är besvärliga,
utåtagerande eller väldigt introverta och det finns anledningar till det
och många diagnoser ADD, ADHD, Autism, Asperger

För ingen förutom de upplysta föräldrarna vet vad som pågår
och vilken hjälp och stöd man kan ge hemma
Barnen läser av ALLT

Medicineras dessa barn stängs de ner! Samhällets stora brist!
Barnen läser av: Vuxna som inte har respekt för sig själva,
andra barn som inte mår bra, föräldrar som inte tar ansvar för sina liv,
ALLT känner de av och därför reagerar de med rastlös energi

Vad kan du göra som förälder om du vet med dig att ditt barn
har denna fantastiska och unika gåva? För det är en gåva och du kan ödmjukt
ta emot detta barn för du vet att barnet valde dig!

Se över maten, färgämnen, e-nummer, sötningsmedel, läsk,
för mycket socker, halv- och helfabrikat!
Barn som inte ”äter någonting” till exempel fixerar sig vid några få saker
eller så kallade allergier mot olika mat
De gör det som ett naturligt skydd mot ämnen som just då inte ska intas
Ibland kan det vara så att barn bara äter ”kex” till föräldrarnas förtvivlan och oro
Barn svälter aldrig sig själva, de vet vad de behöver
Men det kan vara så för att något annat pågår i kroppen
som barnet behöver ta hand om
(energier utifrån kanske från föräldrar, vänner, skola, med mera eller utifrån, kosmiskt)
Köp ren mat, fyll på med Magnesium, D-vitamin, Omega-3, Probiotika

Låt de inte sitta vid dator, Ipad, telefoner, TV FÖR mycket
Naturen älskar dessa barn och barnen älskar naturen och vatten
Blir det ändå rörigt, avled energin genom att göra något helt annat
Hos små barn, måla, spela spel, pussla
De stora barn, ta med dem ut för att avleda tung energi

När Indigos kom ner till jorden för att förbereda jorden
på vad som skulle komma så blev de inte så väl mottagna
eftersom de är/ var så annorlunda

De är så otroligt sanningsenliga och söker alltid efter sanning
och att det ska bli så rättvist
som möjligt för alla
De föddes in i 4D och har så svårt att förstå människor
i 3D som inte ser igenom illusioner

När nästa kull av barn kom, kristallbarnen,
rätt in i 5D så hade indigos banat väg under lång tid
och det har varit väldigt mödosamt och är fortfarande
att få människor att vakna, se igenom illusion, att agera

Kristallisarna är ren kärlek och förstår inte varför indigos
är sådana krigare även om de vet innerst inne att tack vare indigos
så har kristallerna kunnat komma ner och visa världen hur kärlek ska upplevas

Indigos bryter ner samhällsstruktur och skolsystem, de skakar om patriarken

De har en eldenergi som bränner bort allt i illusionen
och det är helt orädda
De står för sina åsikter och rädslan från andra
som inte känner sig själva lika bra blir för mycket för 3D människan

3D människan är väldigt fast i materian, trygghet framförallt
bättre stanna kvar i det gamla än att våga ta klivet fullt ut

3D personligheten är som de flesta andra, nöjd, sticker inte ut
gör oftast som någon annan säger till dem
vågar inte lita på sin egen utstakade väg
stannar kvar på arbeten länge
stannar i relationer för länge även om de inte är bra

Men när energin började höja sig rejält med Moder jord
i spetsen så har alla fått smaka på vad det innebar/innebär
att skakas om
Igen planer är just nu idé att göra
för de kan sannerligen ändras imorgon

Kontroll raserades, omskakande händelser i livet,
gamla tankar och minnen som kom upp
allt alla trodde var stabilt omkullkastades
och allt fick börja ses med nya ögon
och det sker fortfarande under några år till
Inte bara hur vi sett på vårt eget utan helt plötsligt
ska vi ta ansvar för allt vi ser, allt vi upplever och känner
alla får se på ansvar på ett helt annat sätt

Vi har fått kunskapen med oss
men vi har valt olika sätt att förvalta vår kunskap
Så för att snabba på vår ”tröghet”
i denna snabba tidsålder så går inte utvecklingen framåt på 1 generation
som förr utan nu hämtar vi in 4 generationer på 1
Nu växla många av oss till Diamantenergi,
Vi ljusarbetare som banar väg
Diamantenergin ligger på en ännu högre frekvens
Håll i er, mot ljuset

Sat Nam Christina