Yoga

MediYoga

Medicinsk Yoga är en lugn, dynamisk och terapeutisk yogaform med stort fokus på den fysiska, mentala och andliga biten. Den medvetna andningen, hur energierna rör sig i kroppen, samt meditation och mantran. Ordet yoga är sanskrit och betyder “förening av kropp, själ och sinne”.Det är en andlig disciplin för dig som strävar efter att utveckla insikt och större medvetenhet genom att lyssna inåt.

Med MediYoga kan du äntligen skapa utrymme för balans i ditt liv. Där du kan finna lugn och ro, en plats att vila på när allt runt dig är i personlig kaos!

Det innebär att du få finna din plats där det är tillåtet att stanna upp och vila – känna efter inåt, notera hur du egentligen mår.

Den medicinska yogan går faktiskt lika bra att utöva på en kontorsstol i kostym, som liggandes på en yogamatta. Det handlar om vad man gör av övningarna och att anpassa yogan till deltagaren. Oavsett, så reducerar MediYogan stresshormoner och skapar en andningspaus i livet – hur ofta hittar Du något som gör det?

Yinyoga

Yinyoga är det kvinnliga och passiva komplementet till andra yogaformer som skapar värme, kraft styrka och balans. Yinyogan är långsam och stillsam – där ett fåtal positioner ingår sittandes eller liggandes passiva under lång tid. I positionerna skapas det tid för reflektion, närvaro och eftertanke.

Yinyogan påverkar dig på alla plan, fysiskt, mentalt och känslomässigt. I Yinyogan uppmuntras du till att lyssna till kroppens egen gräns. Den vi ofta pressar i Yanganda när vi presterar. Allt blir till slut obalanser i kroppen och själen.
Yinyogan gör Dig smidig, rörlig, och en harmoni skapas inom och runt omkring dig.