Lycka är att stanna i ögonblicket
Att se in i ett barns ögon
Att hålla sin älskades hand

Små saker som gör vardagen vackrare
Att ge din tid till någon kan vara lycka för den personen
Att finnas där

Lyckan kan inte strävas efter eller hittas utom dig, den finns inom dig hela tiden men du behöver vakna ur din illusion att någon annan ska hjälpa dig med det

När du kommer till insikt att yttre faktorer aldrig kommer fylla dig
Att brist inte existerar
Men att din inre lärare i djup bön och tacksamhet med alltet alltid fyller dig till brädden med kärlek och lycka som sköljer över dig

Att få känna sig betydelsefull
Värdefull, älskad och respekterad av dig själv framförallt och av andra, det är lycka

Sat Nam Christina

Från min bok; Andliga Vyer