Sångerna vi hör

Sångerna vi hör

Sångerna vi hör Orden vi läser Människorna vi möter visar oss vad vår själ vill säga oss Tecknen vi får inifrån och utifrån talar om ifall vi är på rätt väg eller en väg som kommer att försena vårt gudomliga mål Bilderna vi skapar Filmerna vi sätter på Minnena vi...
Du ber om råd

Du ber om råd

Du ber om råd Du får råden ibland och oftast från dig själv Du låter sedan råden falla bort gör inget med dem Du har bett om vägledning, fått den, men låter den sedan falla i glömska Du fortsätter på det gamla sättet och vågar inte gå ut från klippkanten Dessa svar du...
Ditt Sanna Jag vaknar

Ditt Sanna Jag vaknar

Ditt Sanna Jag vaknar för att göra plats göra plats för något underbart Pånyttfödelsen låter inte vänta på sig för de som släppt illusionens väg Pånyttfödelsen blir som om du var fågeln Fenix som kommer ur askan Det sista bränns bort, den slöja som legat över ögonen...
Självet känner ingen rädsla

Självet känner ingen rädsla

Självet känner ingen rädsla för det har aldrig lämnat Hemmet Det är bara egot som är vilse Nu är tid att packa dina väskor och gå Hem Hem till ditt innersta där du möter Gud Det självet har aldrig syndat, lever inte i rädsla, har inte gjort någon illusion av den...
Låt dina avtryck bli bestående

Låt dina avtryck bli bestående

Låt dina avtryck bli bestående Känn att det du gör varje dag är betydelsefullt för dig och ditt mående För det kommer att ge ett avtryck till vår värld en upplevelse till alla på vår eviga färd Ett avtryck att ta efter att känna sig stolt över att låta gå i...