Ljuset ska komma ifrån norr.

I ett kanaliserat budskap 1/11 fick jag till mig att endast 13% av nordens befolkning är uppvaknad. Det behövs 25%.

Så du som fortfarande väntar, handen på hjärtat. Vad gör du för att detta ska ske?

Olika event händer endast på grund av hur mänskligheten är uppvaknad och eftersom många fortfarande lever i rädsla och inte tar ansvar för sina liv kan det dröja för att det ”stora” eventet ska träda i kraft. Förlåtelse till allt och alla är en stor hörnsten i uppvaknandet.

Uppvaknandet är något som sker inom varje människa när man kommer hem i hjärtat.

Guider från lägre dimensioner kommer säkert tala om att eventet ska ske vissa tider men det är svårt att säga sådant då ingen är säker på ett datum då ALLT hänger på varje individ och det kollektiva medvetandet.

Därför är det väldigt viktigt att endast koppla upp sig mot Källan, inget lågfrekvent.

Ju högre upp du själv stiger i dimension och frekvens desto tillförlitligare information får du.

Rädsla och oro hör till låg frekvens!

Sedan är det än viktigare att människor lär sig egen läkekonst så att vi inte är beroende av varken sjukhuset eller andra för vårt välbefinnande.

Detta gäller ALLT!

Att släppa beroendet till storebror.

Sat Nam Christina