När du möter kärleken utanför dig själv 

i en annan person så vet att det är den kärleken 

som speglas inifrån dig själv
 
När du litar på den personen 

är det den tilliten du har till dig själv 

När du accepterar personen

så är det din egen acceptans för dig själv som speglas
 
När du respekterar personen fullt ut 

så visar du respekt för dig själv 

Det handlar fullt ut om hur du tar hand om dig 

och det visas i hur du tar hand om din partner
 
Det handlar om 

du har förlåtit och försonats med dig själv

för att möta någon som gjort samma resa
 
Det är er gemensamma frekvens 

som visar ifall ni matchar
 
När du tröttnar i relationer 

betyder det att du trodde att någon utom dig själv 

skulle kunna tillfredsställa alla dina behov
 
Du trodde du hade en brist och den skulle fyllas på

med trygghet, kärlek, omhändertagande
 
Har du inte gett dig själv det så kommer du inte att hitta det

utom dig själv i någon annan
 
Sök inåt och du ska finna 

all den kärlek du söker utanför dig 

 
Sat Nam Christina