Tala bara när du verkligen behöver
var sedan i din egen stillhet inom dig

Gå aldrig i försvar då du redan vet din sanning
Du behöver inte övertyga någon

Attackera inte varken i tanke eller agerande
En attack på en syster och bror blir en attack på Dig själv
När du vet din fullkomliga plats så behöver du inte något av det

Vet att du är fylld av kärlek och frid inom dig då kan ingen hindra dig
från att se dina närmaste och sedan världen med kärlek

Lev i nuet för det ger egen makt
Gå inte in i diskussioner
I agg, i bitterhet eller annat
Allt det är ett rop på hjälp
För att du känner dig övergiven, ensam,
avvisad eller värdelös

Ingen och jag menar INGEN kan få dig att någonsin känna så
Det är bara du själv som har de känslorna inför dig själv
Det börjar med fred inom dig för att utsträcka fred i världen

Sat Nam Christina