Var som vattnet helt stilla 

och bara följ med
Gör dig till ett stilla vatten 

som bara flyter med
Vattnet går inte motströms

utan följer lätt vattnets resa
 
När du blir följsam
ökar din intuition
när du litar på din
känsla
 
Sat Nam Christina